Bezrobocie wśród młodych – problem braku aktywności zawodowej wśród młodych osób

Począwszy od 7 roku życia (na życzenie rodziców od 6 roku życia) dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Następnie może zdecydować się na naukę w liceum, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązek nauki kończy się wraz z ukończeniem 18 roku życia. Wiele młodych ludzi kontynuuje jednak zdobywanie wiedzy, które może zakończyć się na zdaniu matury lub egzaminu zawodowego w techniku, ale może także być kontynuowane na studiach wyższych czy w szkołach policealnych.

Choć obowiązek uczęszczania do szkoły jest faktem, inaczej sprawa wygląda z pracą zawodową. Nie każdy po zakończeniu nauki chce iść do pracy, nawet, jeżeli zakończył poważne, ciężkie i bardzo wymagające studia.

Wymarzona kolejność, jaką młodzi ludzie powinni wcielać w życie to szkoła i praca lub szkoła, studia i praca. Nie każdy jednak wybiera taką ścieżkę. Są również tacy, którzy szukają pracy, ale nie są w stanie jej znaleźć, bo albo mają zbyt duże wymagania, albo nie wiedzą w jaki sposób zabrać się za skuteczne poszukiwania.

problem ze znalezieniem pracy wśród młodych ludzi

Młodzi bezrobotni to zjawisko powszechne

Obserwując sytuację w Polsce od 1991 roku, bezrobocie wśród młodych ludzi stale spada. Pomimo tego, nadal nagłaśniane są przez niektóre województwa informacje, że młodzi ludzie po zakończeniu nauki w szkole lub na studiach, nie chcą podejmować zatrudnienia. Dla badaczy rynku pracy bierność zawodowa wśród młodych ludzi jest dużym problemem. Uważają, że powinien być to minimalny odsetek, a nadal taki nie jest.

Dla chcącego nic trudnego, czyli dlaczego młodzi ludzie nie chcą iść do pracy?

Niechęć do pracy jest najczęstszym powodem braku zatrudnienia wśród młodych ludzi. Obecny rynek pracy jest bardzo rozbudowany, a miejsc pracy jest znacznie więcej niż pracowników. Wiele branż narzeka na braki kadrowe, a chętnych do pracy niestety nie przybywa. Wynika to przede wszystkim z lenistwa, a także z braku pomysłu na siebie wśród ludzi młodych.

Młode osoby, które przeliczyły swoje zdolności i wybrały nieodpowiedni kierunek studiów, mogą w każdej chwili się przekwalifikować. Liczne szkolenia oferowane przez urzędy pracy są w tym pomocne. Na własną rękę można również szukać możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. W dobie internetu wszystko jest możliwe. Potrzebną są jedynie chęci.

Urzędy pracy zmuszają młodych do pracy

Brzmi to co najmniej dziwnie, ale urzędnicy znaleźli sposób na to, aby zaktywizować młodych ludzi do pracy. Osoba, która zarejestruje się w urzędzie jako osoba bezrobotna, a nie będzie chciała współpracować (należy przez to rozumieć brak stawiania się na spotkania, odrzucanie każdej oferty pracy, brak chęci uczestniczenia w szkoleniach), bardzo szybko zostanie wykreślona z listy i utraci przywileje, jakie są z tym związane m.in. darmowe ubezpieczenie zdrowotne.

urząd pracy pomaga młodym osobom znaleźć pracęUrzędy pracy proponują dla młodych ludzi wiele programów dydaktycznych, których celem jest zdobywanie doświadczenia, jak i nabywanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej. Szczególnie dużo programów kierowanych jest do osób do 25 roku życia.

Młodzi ludzie mogą także korzystać z licznych staży z możliwością zatrudnienia w danej firmie, co jest szansą na skuteczny rozwój i ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej.