Urzędy Pracy – czy warto szukać w nich zatrudnienia? Jakie szanse dają młodym na start?

Wiele osób po zakończeniu studiów zastanawia się, czy rejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Część osób uznaje to rozwiązanie jako tymczasowe, pozwalające na  korzystanie z darmowych świadczeń zdrowotnych NFZ. Inni upatrują tu szansy na znalezienie zatrudnienia.

Warto podkreślić, że osoby mające nie więcej niż 25 lat są kwalifikowani przez urząd pracy do grupy zawodowej o szczególnej sytuacji. Na te osoby urzędnicy zwracają najbaczniejszą uwagę, aby pomóc im w znalezieniu pracy marzeń. Dla tej grupy osób proponowanych jest najwięcej staży, a także mogą liczyć na wiele ofert pracy, czasem bardzo ciekawych.

rejestracja w urzędzie pracy

Co zyskasz na rejestracji w urzędzie pracy?

Możesz korzystać z usług pośrednictwa pracy. Będą do Ciebie wysyłane i przedstawiane na comiesięcznych spotkaniach aktualne oferty pracy z branży, która jest w kręgu Twoich zainteresowań.

Możesz skorzystać z darmowych szkoleń. Otrzymasz wsparcie od profesjonalnego doradcy zawodowego, dzięki któremu będziesz w stanie kontynuować swoją ścieżkę zawodową, a być może przekwalifikujesz się dzięki możliwości odbycia profesjonalnych szkoleń i kursów zupełnie za darmo.

Otrzymasz ubezpieczenie zdrowotne. Pozwala to na bezpłatne korzystanie z opieki medycznej, nawet po zakończeniu nauki w szkole lub w momencie oczekiwania na znalezienie nowej pracy. Osoba bezrobotna może korzystać z darmowych świadczeń medycznych przez cały okres rejestracji. Po utraceniu statusu osoby bezrobotnej, to prawo przysługuje jeszcze przez 30 dni.

Zyskasz prawo do zasiłku. Jeżeli zakończyłeś pracę, w której byłeś zatrudniony na umowę o pracę, rejestrując się w urzędzie pracy możesz liczyć na zasiłek. Przysługuje również zasiłek chorobowy, jeżeli konieczne było zrezygnowanie z pracy ze względów zdrowotnych lub zasiłek macierzyński, jeżeli spodziewasz się dziecka. Prawo do zasiłku przysługuje jednak osobom, które w przeciągu 18 miesięcy przepracowały przynajmniej 365 dni i otrzymywały za pracę przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Opcja ta jest korzystna przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych, którzy już jakiś czas temu podjęli pracę zarobkową.

Urząd pracy wspiera młodych-przedsiębiorczych

Przedsiębiorczość jest czynnikiem, który warto rozwijać wśród ludzi młodych. Urząd pracy ma tego świadomość, dlatego proponuje liczne dotacje, o które mogą ubiegać się osoby bezrobotne, a posiadające pomysł na siebie.

O wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby mające status bezrobotnego. Mogą one kontynuować studia na studiach zaocznych. Niedozwolone jest natomiast kontynuowanie nauki na studiach dziennych. Ponadto, osoba, która stara się o takie dofinansowanie, nie mogła już wcześniej prowadzić działalności gospodarczej (przynajmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Więcej na temat formalności, jak i wysokości dofinansowania przeczytasz na https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.